W15 Aanmelden Groepen

W15 Aanmelden Groepen

Formulier nr.: W15GR-297

Algemene Regels

1.   Deelname op eigen risico
2.   Helm verplicht, handschoenen en knie/elleboog bescherming zijn een must
3.   WOOD15 hanteert een Zero tolerance beleid voor iedereen jegens medewerkers/bezoekers/baan/obstakels en het gebouw 
4.   Ons personeel kan bij het niet naleven van een van onze regels de toegang tot de baan/pand ontzeggen
5.   De langzaamste rijder heeft altijd voorrang!
6.   Het is niet toegestaan om onder invloed van alcohol, medicatie of verdovende middelen WOOD15 en/of de baan te betreden
7.   Bij een ongeval, ongeacht de oorzaak, waarschuw altijd het personeel, ieder ongeval wordt geregistreerd en bewaard
8.   Er is ten alle tijden een persoon met EHBO diploma aanwezig
9.   Waarschuw het personeel wanneer de baan is beschadigd, of wanneer je defecten/schade ontdekt
10. De deelnemer is en blijft verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie of gezondheid is om de activiteiten te kunnen beoefenen.
 
De organisator is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door, verband houdend met of voortvloeiend uit:
* ontoereikende conditie en/of gezondheid van de deelnemers;
* overschatting van de vermogens door de deelnemers;
* het bewust negeren van instructies door de deelnemers

Gegevens Aanvrager

Geboortedatum*

Voornaam*

Achternaam*

Telefoonnummer*

e-mailadres*

Straat en huisnummer*

Postcode*

Woonplaats*

Land*

Overig

Ik ben eerder bij WOOD15 geweest en ik ben mij bewust van het risico*

Ik ben nog niet eerder bij WOOD15 geweest en wil graag uitleg*

Mijn email adres mag gebruikt worden voor nieuws/aanbiedingen*

Akkoord Verklaring

Akkoord met de algemene voorwaarden van WOOD15*

Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld
*

Datum Akkoord*

Handtekening*

Bijlage deelnemerslijst

Gegevens deelnemers*

Toon alle velden
VolgNr col_Voornaam col_Achternaam col_Geboortedatum